កម្មវិធីភ្នាល់កំពូលកីឡាឥតគិតថ្លៃ

តើបាល់ខ្មែរ(ballkhmer.com)មានអ្វីខ្លះ?

ព័ត៌មាននេះត្រូវបាននាំយកមកជូនអ្នកដោយ ballkhmer.com

បាល់ខ្មែរជាគេហទំព័របាល់ទាត់ដ៏ធំរបស់កម្ពុជា

តើគេហទំព័របាល់ខ្មែរជាអ្វី?

បាល់ខ្មែរដែលមានអសយដ្ឋានballkhmer.comគឺជាគេហទំព័រថ្មីមួយដែលផ្តោតសំខាន់លើកកីឡាបាល់ទាត់ ទាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងក្រៅប្រទេស។

តើអ្នកនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះពី ballkhmer.com?

ក្នុងគេហទំព័របាល់ខ្មែរយើងមានទន្នន័យនិងព័ត៌មានជាច្រើនស្តីអំពីបាល់ទាត់។ អ្នកអាចទទួលបានដូចជាៈ

  • ប្រវត្តិរូបកីឡាការ ក្លិបនិងគ្រូបង្វិកបាល់ទាត់រួមទាំងទន្នន័យជាភាសាខ្មែរ។
  • កាលវិភាគនិងលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេស
  • ភាពងាយស្រួលក្នុងការរកក្លិប កីឡាករណាមួយដោយគ្រាន់តែស្វែងរកតាមប្រអប់ស្វែងរក
  • ភាពងាយស្រួលក្នុងការរកមើលការប្រកួតពានរង្វាន់ឬប្រវត្តិរូបក្លិបដោយយើងបែងចែកជាទ្វីបនិងប្រទេស
  •  

ផ្ទៃរឿង :ballkhmer