1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Aluminium Arak vs Nassaji Mazandaran

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday  6 November 2020 — 12h10

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

R. Khatibi

Xếp hàng

13
A. Houshmand
56
A. Maboodi
8
A. Nouri
9
H. Pakdel
21
M. Abbasi
7
M. Ahmadi
6
M. Hosseini
20
M. Majidi
90
N. Doroudi
44
R. Hassanpour
14
S. Tavakoli

ản phẩm thay thế

99
M. Aghaei
3
M. Ghoreishi
28
M. Sajjadi
16
P. Aria Kia

Huấn luyện viên

V. Fazeli

Xếp hàng

16
A. Ghasemi
8
A. Kalantari
14
A. Mousazadeh
18
H. Shiri
10
H. Zamehran
20
K. Eslami
11
M. Bayrami
4
M. Bijan
44
N. Mirzazad
6
R. Shahalidoost
3
S. Gholamalibeigi

ản phẩm thay thế

71
M. Ghaed Rahmati
7
M. Kamandani
68
S. Majidi

Hành động

Aluminium Arak
Nassaji Mazandaran
thay thế  A. Mousazadeh
Bởi  M. Ghaed Rahmati
10"
Mục tiêu của  S. Gholamalibeigi
hỗ trợ 
44"
thay thế  A. Nouri
Bởi  P. Aria Kia
46"
S. Tavakoli
49"
Mục tiêu của  H. Shiri
hỗ trợ 
53"
thay thế  M. Abbasi
Bởi  M. Ghoreishi
54"
thay thế  A. Maboodi
Bởi  M. Aghaei
70"
thay thế  H. Pakdel
Bởi  M. Sajjadi
78"
thay thế  R. Shahalidoost
Bởi  M. Kamandani
80"
thay thế  H. Zamehran
Bởi  S. Majidi
80"
Mục tiêu của  M. Kamandani
hỗ trợ 
90"