1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Tractor FC vs Naft Masjed Soleyman

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday  6 November 2020 — 12h15

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

A. Mansourian

Xếp hàng

21
A. Dejagah
6
A. Imani
28
E. Hajsafi
1
M. Akhbari
3
M. Khanzadeh
14
M. Teymouri
11
M. Tikdarinejad
10
O. Hamzaoui
8
S. Mehri
30
S. Vaesei
15
V. Hakhamaneshi

ản phẩm thay thế

66
H. Bouhamdan
34
M. Fakhreddini
24
M. Ghanbari

Huấn luyện viên

M. Hoseini

Xếp hàng

1
A. Gohari
5
B. Norouzifard
9
F. Karimi
88
M. Amiri
2
M. Moghtadaei
18
M. Mohebi
4
M. Naeijpour
33
M. Tohidast
28
N. Entezari
3
S. Ghorbani
77
S. Hosseini

ản phẩm thay thế

16
M. Ahmadi
11
M. Bolboli
80
M. Niayeshpour

Hành động

Tractor FC
Naft Masjed Soleyman
thay thế  S. Ghorbani
Bởi  M. Ahmadi
16"
thay thế  S. Mehri
Bởi  M. Ghanbari
67"
thay thế  V. Hakhamaneshi
Bởi  H. Bouhamdan
77"
thay thế  M. Mohebi
Bởi  M. Bolboli
82"
thay thế  S. Vaesei
Bởi  M. Fakhreddini
89"
thay thế  F. Karimi
Bởi  M. Niayeshpour
90"