1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Mes Rafsanjan FC vs Gol Gohar Sirjan

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday 20 November 2020 — 11h40

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

M. Rabiei

Xếp hàng

4
A. Kaabi
12
D. Noushi Soufiani
9
F. Emamali
10
G. Eslamikhah
3
H. Noormohammadi
5
M. Aghajanpour
23
M. Azarbad
8
M. Ghazi
77
M. Karimzadeh
14
M. Naghizadeh
21
O. Khaledi

ản phẩm thay thế

17
A. Arjmandian
18
M. Avakh
11
M. Rezaei
7
R. Zahivi
70
S. Ashouri

Huấn luyện viên

A. Ghalenoei

Xếp hàng

8
A. Aashouri
4
A. Alizadeh
5
A. Ebrahimi
1
A. Haghighi
3
A. Sohrabian
60
A. Zendehrooh
7
B. Barzay
90
G. Mensha
18
M. Zakipour
21
S. Sadeghi
20
Y. Shakeri

ản phẩm thay thế

70
A. Ghorbankhani
25
E. Afraz
28
M. Karimi

Hành động

Mes Rafsanjan FC
Gol Gohar Sirjan
M. Azarpad
49"
Mục tiêu của  G. Mensha
hỗ trợ 
61"
thay thế  A. Aashouri
Bởi  A. Ghorbankhani
74"
Mục tiêu của  G. Mensha
hỗ trợ 
75"
thay thế  M. Naghizadeh
Bởi  M. Avakh
78"
thay thế  M. Karimzadeh
Bởi  S. Ashouri
78"
thay thế  O. Khaledi
Bởi  M. Rezaei
78"
thay thế  M. Ghazi
Bởi  R. Zahivi
85"
thay thế  F. Emamali
Bởi  A. Arjmandian
86"
thay thế  S. Sadeghi
Bởi  M. Karimi
87"
thay thế  G. Mensha
Bởi  E. Afraz
90"