1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Machine Sazi Tabriz vs Zob Ahan Esfahan

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday 20 November 2020 — 12h05

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

V. Bayatlou

Xếp hàng

7
A. Afaghi
13
A. Razzaghpour
11
B. Salari
8
F. Asadi
6
I. Basafa
73
M. Hosseini
69
M. Khodaei
3
M. Rostami
23
M. Sadeghi
5
S.Sadeghian
2
V. Nemati

ản phẩm thay thế

78
A. Zarei
14
M. Bagheri
9
M. Momeni
10
P. Babaei

Huấn luyện viên

R. Rezaei

Xếp hàng

9
A. Dashti
88
A. Nabizadeh
18
D. Bjedov
44
F. Mohammadi
8
G. Hadadifar
10
I. Marković
7
M. Ebrahimzadeh
24
M. Ghoreishi
11
M. Jahani
1
S. Gordan
3
V. Mohammadzadeh

ản phẩm thay thế

5
A. Hosseini
14
H. Shenanizadeh
74
M. Haghdoust

Hành động

Machine Sazi Tabriz
Zob Ahan Esfahan
V. Mohammadzadeh
1"
thay thế  A. Dashti
Bởi  A. Hosseini
10"
B. Salari
29"
thay thế  B. Salari
Bởi  A. Zarei
62"
A. Zarei
75"
thay thế  A. Afaghi
Bởi  P. Babaei
78"
Mục tiêu của  P. Babaei
hỗ trợ 
80"
Mục tiêu của  A. Hosseini
hỗ trợ 
89"
I. Markovic
90"
thay thế  F. Asadi
Bởi  M. Bagheri
90"
thay thế  A. Razzaghpour
Bởi  M. Momeni
90"
thay thế  G. Hadadifar
Bởi  M. Haghdoust
90"
thay thế  I. Marković
Bởi  H. Shenanizadeh
90"