1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
AFC U23 Championship

Turkmenistan vs Iran

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday  4 June 2022 — 14h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

A. Agamyradov

Xếp hàng

19
A. Sapargulyyev
15
D. Berdiyev
8
M. Beknazarov
10
M. Diniyev
22
R. Charyyev
6
R. Galkin
7
R. Myratberdiýew
11
S. Hydyrow
23
V. Ballakov
4
W. Jumaýew
2
Y. Toydjanov

ản phẩm thay thế

12
A. Mahmudov
13
A. Saparov
21
B. Arbatov
1
B. Gaylyyev
17
D. Meredov
20
H. Gurbanov
3
O. Orazov
16
R. Ahallyyev
18
R. Baylyyev
5
R. Tajiyev
14
T. Charyyev

Huấn luyện viên

M. Mahdavikia

Xếp hàng

6
A. Bavieh
14
A. Jafari
20
A. Sabet
9
A. Sadeghi
21
E. Shahriari
16
M. Ghorbani
2
M. Hashemnejad
7
M. Khodabandelou
22
P. Jafari
4
S. Fallah
10
Y. Salmani

ản phẩm thay thế

18
A. Khodaei
11
A. Shariatzadeh
23
A. Yousefi
19
B. Arazi
13
M. Ahmadi
15
M. Eslami
5
M. Hazbavi
3
M. Kor
8
M. Zavari
12
P. Parsa
1
R. Kakhsaz
17
Y. Rostami

Hành động

Turkmenistan
Iran
Mục tiêu của  A. Bavieh
hỗ trợ  E. Shahriari
8"
Mục tiêu của  A. Sapargulyyev
hỗ trợ 
28"
thay thế  R. Galkin
Bởi  T. Charyyev
42"
R. Myratberdiyew
45"
A. Jafari
45"
E. Shahriari
51"
A. Bavieh
55"
thay thế  A. Sabet
Bởi  A. Shariatzadeh
60"
A. Bavieh
63"
A. Bavieh
63"
thay thế  A. Sadeghi
Bởi  M. Zavari
73"
thay thế  S. Hydyrow
Bởi  D. Meredov
77"
M. Diniyew
79"
Mục tiêu của  T. Charyyev
hỗ trợ  W. Jumaýew
80"
thay thế  M. Diniyev
Bởi  A. Saparov
85"
thay thế  R. Myratberdiýew
Bởi  R. Baylyyev
85"
thay thế  M. Khodabandelou
Bởi  M. Kor
85"
S. Fallah
90"