1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Muangthong Unit FCed vs PT Prachuap FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday 11 December 2020 — 10h30

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

M. Đurovski

Xếp hàng

14
C. Thongkiri
66
D. Sato
87
Derley
3
Lucas Rocha
23
M. Ballini
20
P. Arjvirai
10
S. Mirzayev
5
S. Peenakatapho
34
W. Playnum
18
W. Pomphan
1
Đặng Văn Lâm

ản phẩm thay thế

31
C. Saengdao
8
K. Tasa
16
P. Intanee
37
P. U-Tra
25
S. Kanyaroj
7
S. Panthong
29
S. Yos
24
W. Chaikultewin
30
W. Sawatlakhorn

Huấn luyện viên

T. Damrong-Ongtrakul

Xếp hàng

25
A. Muensaman
6
C. Thongtae
7
I. Ramsay
11
K. Hochin
26
K. Suklom
4
R. Basna
32
R. Nawanno
87
S. Intaraat
30
Willen
10
William Henrique
17
Yoo Jun-Soo

ản phẩm thay thế

21
A. Thummanam
13
N. Khajohnmalee
14
P. Akkratum
23
P. Jinta
15
S. Madputeh
39
S. Pankaew
20
V. Nilburapha
33
W. Kayem
31
W. Yingyong

Hành động

Muangthong Unit FCed
PT Prachuap FC
Mục tiêu của  Derley
hỗ trợ  W. Playnum
13"
Mục tiêu của  William Henrique
hỗ trợ  Willen
36"
thay thế  Lucas Rocha
Bởi  C. Saengdao
42"
thay thế  W. Playnum
Bởi  S. Kanyaroj
54"
Mục tiêu của  William Henrique
hỗ trợ  R. Nawanno
55"
W. Pomphan
61"
thay thế  D. Sato
Bởi  S. Panthong
65"
Mục tiêu của  Derley
hỗ trợ 
70"
S. Intarach
75"
thay thế  R. Nawanno
Bởi  P. Akkratum
77"
Mục tiêu của  Willen
hỗ trợ  I. Ramsay
83"
thay thế  C. Thongtae
Bởi  W. Yingyong
84"
Mục tiêu của  S. Mirzayev
hỗ trợ 
87"
W. Henrique
89"
thay thế  I. Ramsay
Bởi  A. Thummanam
90"