1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Trat FC vs Port FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday 26 September 2020 — 12h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

P. Khunnaen

Xếp hàng

12
A. Aguinaldo
23
M. Tossakai
7
Mustafa Azadzoy
29
P. Jarunai
5
R. Wiroonsri
11
Ricardo Santos
21
S. Dangsri
44
S. Paso
3
S. Wonghoi
81
T. Srirueng
2
W. Moonwong

ản phẩm thay thế

26
C. Uttramara
63
J. Raksongkram
18
K. Nilmat
19
K. Pimrat
55
N. Nimboon
14
P. Pongthong
25
S. Srinothai
20
Suan Lam Mang
22
W. Pathan

Huấn luyện viên

S. Treephan

Xếp hàng

9
A. Kraisorn
10
B. Phala
17
C. Chappuis
4
E. Dolah
37
Heberty
23
K. Deeromram
8
Ko Seul-Ki
34
N. Selanon
18
R. Songsangchan
5
Sergio Suárez
2
Thitavee Aksornsri

ản phẩm thay thế

15
M. Steuble
45
N. Sombatyotha
70
P. Chainarong
26
S. Kanlayanabandit
69
S. Limwattana
11
T. Siriphala
3
Thitathorn Aksornsri
24
W. Namvech
36
W. Srisupha

Hành động

Trat FC
Port FC
A. Aguinaldo
20"
Mục tiêu của  Heberty
hỗ trợ  K. Deeromram
34"
Mục tiêu của  S. Paso
hỗ trợ  P. Jarunai
39"
Mục tiêu của  N. Selanon
hỗ trợ  Heberty
47"
E. Dolah
51"
Mục tiêu của  Mustafa Azadzoy
hỗ trợ  M. Tossakai
68"
thay thế  C. Chappuis
Bởi  S. Limwattana
70"
thay thế  B. Phala
Bởi  T. Siriphala
74"
thay thế  W. Moonwong
Bởi  J. Raksongkram
76"
thay thế  S. Dangsri
Bởi  Suan Lam Mang
79"
T. Aksornsri
83"
thay thế  A. Kraisorn
Bởi  N. Sombatyotha
86"
S. Rattanai
90"
Mục tiêu của  Sergio Suárez
hỗ trợ  Heberty
90"