1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Bangkok United FC vs Sukhothai FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Sunday 18 October 2020 — 11h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

Alexandré Pölking

Xếp hàng

6
A. Ampaipitakwong
3
Everton
7
H. Hosogai
4
M. Bihr
1
M. Falkesgaard
14
N. Suksm
29
S. Dechmitr
19
T. Do
28
T. Limwanasthian
10
Vander
24
W. Jarunongkran

ản phẩm thay thế

11
A. Amornlertsak
38
Brenner
20
C. Pombuppha
21
C. Tapsuvanavon
16
M. Chunuonsee
26
P. Notchaiya
5
P. Wannasri
8
W. Imura
34
W. Mekmusik

Huấn luyện viên

S. Kongthep

Xếp hàng

40
D. Sa-ardchom
71
Ibson Melo
10
J. Rakotonomenjanahary
16
Jung Myung-Oh
34
N. Boonsuk
8
N. Jaroenboot
5
N. Krutyai
13
P. Lajungreed
30
P. Ruennin
17
S. Srikampun
2
S. Wattayuchutikul

ản phẩm thay thế

20
A. Chomphoopluek
55
E. Chaobut
43
K. Chanakaree
21
M. Kolaeh
39
P. Liorungrueangkit
4
P. Perm
19
P. Pinkong
36
W. Thongkhruea
3
Zaw Min Tun

Hành động

Bangkok United FC
Sukhothai FC
Mục tiêu của  Ibson Melo
hỗ trợ  S. Srikampun
8"
Mục tiêu của  W. Jarunongkran
hỗ trợ 
37"
Mục tiêu của  T. Limwanasthian
hỗ trợ  T. Do
39"
Mục tiêu của  Ibson Melo
hỗ trợ  J. Rakotonomenjanahary
45"
thay thế  H. Hosogai
Bởi  Brenner
46"
thay thế  A. Ampaipitakwong
Bởi  A. Amornlertsak
46"
Mục tiêu của  Vander
hỗ trợ  A. Amornlertsak
51"
D. Sa-ardchom
53"
thay thế  D. Sa-ardchom
Bởi  E. Chaobut
59"
Mục tiêu của  J. Rakotonomenjanahary
hỗ trợ  Ibson Melo
62"
Mục tiêu của  Jung Myung-Oh
hỗ trợ  S. Srikampun
67"
thay thế  S. Wattayuchutikul
Bởi  W. Thongkhruea
83"
Mục tiêu của  N. Suksm
hỗ trợ 
84"
thay thế  T. Limwanasthian
Bởi  W. Imura
88"
Mục tiêu của  Brenner
hỗ trợ  W. Imura
90"
thay thế  Ibson Melo
Bởi  P. Liorungrueangkit
90"
Everton
90"