1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Nakhonratchasima FC vs Port FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Sunday 28 March 2021 — 12h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

T. Po-On

Xếp hàng

15
A. Bueraheng
5
A. Kongket
4
C. Kerdkaew
13
D. Villanueva
23
Dennis Murillo
7
G. Kanyuk
20
J. Curran
17
N. Ar-Romsawa
37
N. Sayriya
32
P. Sawandee
36
T. Noorach

ản phẩm thay thế

6
A. Harntes
10
C. Xaysensourinthone
25
D. Srangdee
8
M. Taweekulkarn
2
N. Kerdkaew
88
S. Cunningham
9
T. Nakarawong
14
W. Jiraphaksiri
3
W. Uun-art

Huấn luyện viên

S. Treephan

Xếp hàng

10
B. Phala
17
C. Chappuis
4
E. Dolah
99
N. Bonilla
34
N. Selanon
7
P. Prempakdee
16
S. Chakkuprasart
3
Thitathorn Aksornsri
2
Thitavee Aksornsri
36
W. Srisupha
94
Y. Boli

ản phẩm thay thế

9
A. Kraisorn
21
J. Satham
31
K. Thawornsak
15
M. Steuble
13
N. Sriyarnkem
18
R. Songsangchan
6
T. Lated
14
T. Mahajindawong
11
T. Siriphala

Hành động

Nakhonratchasima FC
Port FC
Mục tiêu của  Dennis Murillo
hỗ trợ 
45"
P. Parmpak
52"
Mục tiêu của  N. Bonilla
hỗ trợ  P. Prempakdee
58"
Mục tiêu của  Dennis Murillo
hỗ trợ 
61"
thay thế  S. Chakkuprasart
Bởi  K. Thawornsak
62"
thay thế  Y. Boli
Bởi  A. Kraisorn
63"
thay thế  A. Bueraheng
Bởi  C. Xaysensourinthone
66"
thay thế  D. Villanueva
Bởi  M. Taweekulkarn
66"
Mục tiêu của  A. Kraisorn
hỗ trợ  B. Phala
71"
thay thế  A. Kongket
Bởi  W. Uun-art
76"
thay thế  N. Ar-Romsawa
Bởi  T. Nakarawong
76"
thay thế  P. Prempakdee
Bởi  T. Siriphala
80"
K. Thawornsak
83"
thay thế  C. Chappuis
Bởi  T. Mahajindawong
87"
thay thế  B. Phala
Bởi  N. Sriyarnkem
87"
T. Nakarawong
88"
P. Sawandee
90"