AFC Cup

Preah Khan Reach vs Than Quang Ninh FC

AFC Cup 2020

Match status — Match ended

Wednesday 11 March 2020 — 11h00

Additional information regarding live matches (streaming)

Coach

C. Nestor

Line-up

10
B. Privat
B. Privat
20
D. Kobayashi
D. Kobayashi
11
Hoy Phallin
Hoy Phallin
99
J. Campbell
23
Nen Sothearoth
Nen Sothearoth
1
Om Outdom
13
Sareth Kriya
Sareth Kriya
5
Soeuy Visal
Soeuy Visal
14
Sok Samnang
37
Suon Sovann
Suon Sovann
24
Thiago Santos
Thiago Santos

Substitutes

18
Aim Sovannarath
Aim Sovannarath
16
Kim Sokyuth
Kim Sokyuth
21
Kungsomrach Ros
Kungsomrach Ros
26
Min Ratanak
Min Ratanak
9
Nub Tola
Nub Tola
22
Sam Oeun Pidor
Sam Oeun Pidor
4
Tieng Tiny

Coach

Phan Thanh Hùng

Line-up

3
Dương Thanh Hào
2
Dương Văn Khoa
27
Giang Trần Quách Tân
26
Huỳnh Tuấn Linh
91
J. Lynch
8
Mạc Hồng Quân
22
N. Laštro
7
Nghiêm Xuân Tú
14
Nguyễn Hải Huy
20
Nguyễn Xuân Hùng
15
Đào Nhật Minh

Substitutes

37
Lê Thế Mạnh
88
Nguyễn Hai Long
89
Nguyễn Hữu Khôi
23
Nguyễn Tiến Duy
28
Nguyễn Văn Việt
1
Phan Đình Vũ Hải
43
Phạm Nguyên Sa

Actions

Preah Khan Reach
Than Quang Ninh FC
Goal van  Nguyễn Hải Huy
assist  Mạc Hồng Quân
36"
Goal van  Jean Marie Privat
assist  Visal Soeuy
45"
replacement of  Mạc Hồng Quân
By  Phạm Nguyên Sa
46"
Goal van  N. Laštro
assist  Giang Trần Quách Tân
57"
replacement of  Sothearoth Nen
By  Pidor Samoeun
58"
Nguyen Hai Huy
62"
replacement of  Sovan Soun
By  Kungsomrach Ros
74"
Goal van  J. Lynch
assist  Giang Trần Quách Tân
77"
replacement of  Giang Trần Quách Tân
By  Nguyễn Hữu Khôi
78"
Visal Soeuy
79"
replacement of  Sok Samnang
By  Tola Nub
81"
Goal van  Đào Nhật Minh
assist  Nghiêm Xuân Tú
86"
replacement of  Đào Nhật Minh
By  Nguyễn Hai Long
88"