1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Saipa FC vs Persepolis FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday  6 November 2020 — 12h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

E. Sadeghi

Xếp hàng

33
A. Jalali
4
F. Gerami
10
H. Kamyab
13
H. Mahini
21
H. Maleki
66
M. Abdi
1
M. Akbar Monadi
11
M. Aliyari
77
M. Barani
5
R. Aliari
2
S. Mohammadfar

ản phẩm thay thế

17
A. Sadeghi
32
M. Soleimani Asl
18
O. Dorreh
7
R. Jafari

Huấn luyện viên

Y. Golmohammadi

Xếp hàng

8
A. Nourollahi
5
Bashar Rasan
14
E. Pahlevan
81
H. Lak
4
J. Hosseini
11
K. Kamyabinia
16
M. Abdi
6
M. Kanani
17
M. Shiri
77
S. Aghaei
19
V. Amiri

ản phẩm thay thế

36
A. Ramezani
10
M. Sarlak
2
O. Alishah

Hành động

Saipa FC
Persepolis FC
thay thế  H. Mahini
Bởi  O. Dorreh
44"
thay thế  M. Aliyari
Bởi  M. Soleimani Asl
45"
thay thế  M. Abdi
Bởi  A. Ramezani
67"
thay thế  H. Maleki
Bởi  R. Jafari
69"
thay thế  H. Kamyab
Bởi  A. Sadeghi
69"
thay thế  S. Aghaei
Bởi  O. Alishah
74"
thay thế  A. Nourollahi
Bởi  M. Sarlak
75"
K. Kamyabinia
79"