1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Zob Ahan Esfahan vs Foolad FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday  6 November 2020 — 12h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

R. Rezaei

Xếp hàng

20
A. Akashe
18
D. Bjedov
16
E. Pourafraz
44
F. Mohammadi
8
G. Hadadifar
2
H. Maleki
10
I. Marković
24
M. Ghoreishi
11
M. Jahani
1
S. Gordan
3
V. Mohammadzadeh

ản phẩm thay thế

5
A. Hosseini
99
A. Monazzemi
14
H. Shenanizadeh

Huấn luyện viên

J. Nekounam

Xếp hàng

21
A. Aghasi
12
A. Patosi
10
F. Ahmadzadeh
29
Luciano Chimba
13
M. Abshak
5
M. Coulibaly
24
M. Derakhshanmehr
68
M. Forouzan
8
M. Ghaseminejad
20
M. Najjarian
6
M. Niknafas

ản phẩm thay thế

70
A. Bouazar
35
A. Gholampour
30
S. Ansari
99
S. Bozorg
2
Saleh Hardani

Hành động

Zob Ahan Esfahan
Foolad FC
Mục tiêu của  M. Coulibaly
hỗ trợ 
9"
thay thế  A. Patosi
Bởi  S. Ansari
55"
thay thế  A. Akashe
Bởi  H. Shenanizadeh
59"
Mục tiêu của  D. Bjedov
hỗ trợ 
76"
Mục tiêu của  D. Bjedov
hỗ trợ 
79"
thay thế  Luciano Chimba
Bởi  S. Bozorg
82"
thay thế  M. Najjarian
Bởi  Saleh Hardani
82"
thay thế  M. Ghaseminejad
Bởi  A. Bouazar
82"
thay thế  E. Pourafraz
Bởi  A. Hosseini
88"
thay thế  D. Bjedov
Bởi  A. Monazzemi
90"
thay thế  M. Abshak
Bởi  A. Gholampour
90"
Mục tiêu của  S. Ansari
hỗ trợ 
90"