1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Gol Gohar Sirjan vs Sepahan FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday  7 November 2020 — 11h50

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

A. Ghalenoei

Xếp hàng

8
A. Aashouri
4
A. Alizadeh
5
A. Ebrahimi
1
A. Haghighi
3
A. Sohrabian
60
A. Zendehrooh
7
B. Barzay
90
G. Mensha
18
M. Zakipour
21
S. Sadeghi
20
Y. Shakeri

ản phẩm thay thế

70
A. Ghorbankhani
88
A. Pourali
6
M. Golzari
10
P. Ranjbari

Huấn luyện viên

M. Navidkia

Xếp hàng

69
A. Mosleh
11
D. Esmaeilifar
5
E. Pourghaz
7
M. Hosseini
6
M. Kiani
2
M. Nejadmahdi
19
O. Noorafkan
1
P. Niazmand
12
R. Dehghani
73
S. Rafiei
9
S. Shahbazzadeh

ản phẩm thay thế

88
Kiros
21
M. Karimi
99
M. Khalatbari
77
R. Mirzaei
8
R. Navidkia

Hành động

Gol Gohar Sirjan
Sepahan FC
Mục tiêu của  M. Hosseini
hỗ trợ 
12"
Mục tiêu của  S. Sadeghi
hỗ trợ 
29"
Mục tiêu của  G. Mensha
hỗ trợ 
54"
thay thế  R. Dehghani
Bởi  Kiros
58"
thay thế  S. Rafiei
Bởi  R. Navidkia
58"
Mục tiêu của  Y. Shakeri
hỗ trợ 
58"
thay thế  A. Mosleh
Bởi  M. Khalatbari
78"
thay thế  R. Navidkia
Bởi  M. Karimi
78"
thay thế  A. Aashouri
Bởi  A. Ghorbankhani
81"
thay thế  A. Sohrabian
Bởi  A. Pourali
83"
thay thế  S. Sadeghi
Bởi  M. Golzari
84"
thay thế  M. Hosseini
Bởi  R. Mirzaei
84"
thay thế  Y. Shakeri
Bởi  P. Ranjbari
90"