1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Esteghlal FC vs Mes Rafsanjan FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday  7 November 2020 — 12h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

M. Fekri

Xếp hàng

5
A. Gholami
72
A. Motahari
88
A. Rezavand
14
F. Bagheri
8
F. Esmaeili
1
H. Hosseini
33
H. Milić
10
M. Ghaedi
6
M. Rigi
4
S. Yazdani Moghadam
21
V. Ghafouri

ản phẩm thay thế

7
C. Diabaté
70
M. Daneshgar

Huấn luyện viên

M. Rabiei

Xếp hàng

4
A. Kaabi
16
A. Naghizadeh
9
F. Emamali
10
G. Eslamikhah
3
H. Noormohammadi
5
M. Aghajanpour
14
M. Naghizadeh
26
M. Zahedi
1
N. Salari
7
R. Zahivi
70
S. Ashouri

ản phẩm thay thế

17
A. Arjmandian
18
M. Avakh
23
M. Azarbad
77
M. Karimzadeh
11
M. Rezaei

Hành động

Esteghlal FC
Mes Rafsanjan FC
Mục tiêu của  V. Ghafouri
hỗ trợ 
59"
thay thế  A. Naghizadeh
Bởi  M. Azarbad
66"
Mục tiêu của  A. Motahari
hỗ trợ 
67"
thay thế  F. Bagheri
Bởi  C. Diabaté
70"
thay thế  S. Ashouri
Bởi  M. Karimzadeh
74"
thay thế  R. Zahivi
Bởi  M. Avakh
74"
thay thế  H. Milić
Bởi  M. Daneshgar
88"
thay thế  M. Naghizadeh
Bởi  M. Rezaei
89"
thay thế  F. Emamali
Bởi  A. Arjmandian
89"