1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Foolad FC vs Esteghlal FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday 20 November 2020 — 12h10

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

J. Nekounam

Xếp hàng

21
A. Aghasi
12
A. Patosi
10
F. Ahmadzadeh
29
Luciano Chimba
13
M. Abshak
5
M. Coulibaly
24
M. Derakhshanmehr
68
M. Forouzan
8
M. Ghaseminejad
6
M. Niknafas
2
Saleh Hardani

ản phẩm thay thế

11
A. Abdollahzadeh
86
F. Jafari
91
M. Miri
30
S. Ansari
34
S. Shah Abbasi

Huấn luyện viên

M. Fekri

Xếp hàng

5
A. Gholami
72
A. Motahari
88
A. Rezavand
14
F. Bagheri
8
F. Esmaeili
1
H. Hosseini
33
H. Milić
10
M. Ghaedi
3
M. Moradmand
6
M. Rigi
21
V. Ghafouri

ản phẩm thay thế

22
B. Moradi
70
M. Daneshgar
27
M. Karimzadeh

Hành động

Foolad FC
Esteghlal FC
Mục tiêu của  V. Ghafouri
hỗ trợ 
63"
F. Ahmadzadeh
66"
thay thế  A. Rezavand
Bởi  M. Daneshgar
69"
Mục tiêu của  F. Ahmadzadeh
hỗ trợ 
73"
thay thế  A. Patosi
Bởi  S. Ansari
73"
thay thế  Saleh Hardani
Bởi  F. Jafari
74"
M. Coulibaly
79"
D. M. Mehr
83"
M. Abshak
84"
A. Gholami
86"
R. Masoud
86"
M. Moradmand
89"
F. Jafari
90"
thay thế  M. Niknafas
Bởi  A. Abdollahzadeh
90"
thay thế  M. Ghaseminejad
Bởi  M. Miri
90"
thay thế  F. Ahmadzadeh
Bởi  S. Shah Abbasi
90"
thay thế  M. Daneshgar
Bởi  M. Karimzadeh
90"
thay thế  F. Esmaeili
Bởi  B. Moradi
90"
Mục tiêu của  Luciano Chimba
hỗ trợ 
90"