1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
Iran Pro League

Tractor FC vs Sepahan FC

Persian Gulf Pro League 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Friday 27 November 2020 — 10h45

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

A. Mansourian

Xếp hàng

70
A. Asadi
21
A. Dejagah
6
A. Imani
28
E. Hajsafi
66
H. Bouhamdan
4
H. Mohammadi
1
M. Akhbari
34
M. Fakhreddini
7
M. Shojaei
14
M. Teymouri
30
S. Vaesei

ản phẩm thay thế

23
M. Abbaszadeh
24
M. Ghanbari
10
O. Hamzaoui
8
S. Mehri

Huấn luyện viên

M. Navidkia

Xếp hàng

17
J. Alimohammadi
7
M. Hosseini
21
M. Karimi
37
M. Mansouri
66
M. Mehdizadeh
10
M. Mohebi
2
M. Nejadmahdi
19
O. Noorafkan
1
P. Niazmand
73
S. Rafiei
9
S. Shahbazzadeh

ản phẩm thay thế

11
D. Esmaeilifar
88
Kiros
6
M. Kiani
77
R. Mirzaei

Hành động

Tractor FC
Sepahan FC
Mục tiêu của  M. Nejadmahdi
hỗ trợ 
28"
thay thế  M. Mohebi
Bởi  D. Esmaeilifar
58"
thay thế  A. Dejagah
Bởi  S. Mehri
61"
thay thế  S. Vaesei
Bởi  O. Hamzaoui
72"
thay thế  A. Asadi
Bởi  M. Ghanbari
72"
thay thế  M. Shojaei
Bởi  M. Abbaszadeh
80"
thay thế  S. Shahbazzadeh
Bởi  Kiros
82"
thay thế  M. Hosseini
Bởi  R. Mirzaei
82"
thay thế  J. Alimohammadi
Bởi  M. Kiani
90"