1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Hull City vs Fleetwood Town

FA Cup 2020-21

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday  7 November 2020 — 15h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

G. McCann

Xếp hàng

15
A. Jones
3
C. Elder
10
G. Honeyman
1
G. Long
12
J. Emmanuel
24
J. Greaves
27
J. Magennis
11
J. Scott
7
M. Wilks
5
R. Burke
6
R. Smallwood

ản phẩm thay thế

8
D. Batty
4
J. de Wijs
19
K. Lewis-Potter
13
M. Ingram
18
R. Slater
9
T. Eaves
22
T. Mayer

Huấn luyện viên

J. Barton

Xếp hàng

10
C. Camps
4
C. Connolly
9
C. Evans
3
D. Andrew
6
G. Whelan
32
H. Holgate
20
H. Saunders
13
J. Leutwiler
15
P. Coutts
17
P. Madden
2
T. Edwards

ản phẩm thay thế

21
A. Cairns
19
B. McKay
11
J. Morris
22
M. Boyes
8
M. Duffy
23
S. Finley
7
W. Burns

Hành động

Hull City
Fleetwood Town
thay thế  C. Evans
Bởi  W. Burns
12"
Mục tiêu của  J. Magennis
hỗ trợ  M. Wilks
31"
thay thế  H. Saunders
Bởi  J. Morris
46"
C. Connolly
58"
thay thế  J. Scott
Bởi  K. Lewis-Potter
61"
Mục tiêu của  R. Burke
hỗ trợ  C. Elder
63"
thay thế  T. Edwards
Bởi  S. Finley
64"
P. Madden
66"
thay thế  G. Honeyman
Bởi  R. Slater
75"
thay thế  M. Wilks
Bởi  T. Mayer
80"
H. Holgate
88"
R. Smallwood
90"