1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
AFC Asian Cup

India vs Cambodia

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Wednesday  8 June 2022 — 15h00

Huấn luyện viên

I. Štimac

Xếp hàng

A. Ali
A. Mishra
A. Thapa
B. Fernandes
G. Singh
L. Colaço
M. Singh
R. Singh
S. Chhetri
S. Jhingan
S. Wangjam

ản phẩm thay thế

A. Kuruniyan
A. Singh
G. Martins
I. Pandita
J. Singh
L. Kattimani
M. Yasir
P. Kotal
R. Bheke
S. Bose
S. Samad
U. Singh

Huấn luyện viên

K. Honda

Xếp hàng

Bin Thierry Chanthacheary
Bin Thierry Chanthacheary
Choun Chanchav
Choun Chanchav
Hul Kimhuy
In Sodavid
In Sodavid
Ken Chansopheak
Ken Chansopheak
Keo Sokpheng
Keo Sokpheng
Kok Boris
Kok Boris
Orn Chanpolin
Orn Chanpolin
Sieng Chanthea
Soeuy Visal
Soeuy Visal
Sos Suhana
Sos Suhana

ản phẩm thay thế

Brak Thiva
Brak Thiva
Cheng Meng
Cheng Meng
Chou Sinti
Ean Pisey
Keo Soksela
Keo Soksela
Mat Noron
Sa Ty
Sin Sovannmakara
Taing Bunchhai
Tes Sambath
Vireak Dara

Hành động

India
Cambodia
S. Jhingan
5"
Mục tiêu của  S. Chhetri
hỗ trợ 
14"
S. Chhetri
31"
thay thế  A. Thapa
Bởi  S. Samad
46"
thay thế  M. Singh
Bởi  U. Singh
46"
Mục tiêu của  S. Chhetri
hỗ trợ 
60"
thay thế  Souhana Sos
Bởi  Chou Sinti
63"
thay thế  Sokpheng Keo
Bởi  Mat Noron
63"
thay thế  Sieng Chanthea
Bởi  Sa Ty
63"
thay thế  S. Chhetri
Bởi  A. Kuruniyan
68"
thay thế  B. Fernandes
Bởi  G. Martins
68"
thay thế  R. Singh
Bởi  P. Kotal
73"
thay thế  Chanpolin Orn
Bởi  Sin Sovannmakara
73"
thay thế  Sodavid In
Bởi  Ean Pisey
80"