1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Muangthong Unit FCed vs Suphanburi FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday 19 December 2020 — 11h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

M. Đurovski

Xếp hàng

14
C. Thongkiri
87
Derley
23
M. Ballini
37
P. U-Tra
25
S. Kanyaroj
10
S. Mirzayev
5
S. Peenakatapho
29
S. Yos
24
W. Chaikultewin
34
W. Playnum
30
W. Sawatlakhorn

ản phẩm thay thế

4
A. Mheetuam
66
D. Sato
38
K. Pipatnadda
8
K. Tasa
20
P. Arjvirai
16
P. Intanee
11
P. Kaewta
7
S. Panthong
13
S. Wongderree

Huấn luyện viên

A. Gbadebo

Xếp hàng

44
Alef
10
Eliandro
7
Felipe Amorim
21
J. Thongsaengphrao
16
K. Wattayawong
1
P. Deyto
22
P. Ngernprasert
11
P. Reichelt
30
R. Arunyapairot
38
S. Jitbunjong
2
W. Homsan

ản phẩm thay thế

27
A. Poomchart
28
A. Sangtubtim
20
M. Mahasaranukul
5
P. Kangsopa
37
S. Khumpiam
3
S. Miprathang
4
T. Asurin
17
T. Jintapaputanasiri
23
Z. Arifin

Hành động

Muangthong Unit FCed
Suphanburi FC
Mục tiêu của  S. Mirzayev
hỗ trợ  Derley
14"
Mục tiêu của  Derley
hỗ trợ  W. Sawatlakhorn
27"
R. Arunyapairot
36"
Mục tiêu của  S. Mirzayev
hỗ trợ  W. Chaikultewin
38"
S. Ngernprasert
45"
thay thế  R. Arunyapairot
Bởi  Z. Arifin
46"
Z. Arifin
48"
thay thế  P. U-Tra
Bởi  K. Tasa
61"
thay thế  W. Playnum
Bởi  P. Intanee
69"
C. Thongkiri
76"
thay thế  S. Jitbunjong
Bởi  S. Miprathang
78"
thay thế  S. Mirzayev
Bởi  P. Arjvirai
80"
Mục tiêu của  P. Reichelt
hỗ trợ  S. Miprathang
82"
W. Sawatlakhorn
88"
W. Homsan
90"