1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Buriram United FC vs Bangkok United FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Thursday 18 March 2021 — 11h00

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

Alexandre Gama

Xếp hàng

18
A. Ngualamhin
13
B. O'Neill
7
Maicon
15
N. Weerawatnodom
3
P. Hemviboon
8
R. Maikami
9
S. Chaided
2
S. Haiprakon
19
S. Sarachat
1
S. Tedsungnoen
6
T. Asurin

ản phẩm thay thế

77
Aung Thu
17
C. Laptrakul
14
C. Thanklang
10
J. Kaewprom
22
K. Ingreso
4
P. Phanichakul
54
S. Mueanta
91
Samuel
29
Y. Teangdar

Huấn luyện viên

D. Invincibile

Xếp hàng

7
H. Hosogai
37
Heberty
16
M. Chunuonsee
1
M. Falkesgaard
14
N. Suksm
39
P. Anan
26
P. Notchaiya
5
P. Wannasri
19
T. Do
10
Vander
8
W. Imura

ản phẩm thay thế

11
A. Amornlertsak
6
A. Ampaipitakwong
20
C. Pombuppha
21
C. Tapsuvanavon
17
R. Poomchantuek
29
S. Dechmitr
28
T. Limwanasthian
24
W. Jarunongkran
34
W. Mekmusik

Hành động

Buriram United FC
Bangkok United FC
Mục tiêu của  S. Chaided
hỗ trợ  R. Maikami
9"
thay thế  P. Anan
Bởi  A. Amornlertsak
42"
T. Asurin
45"
thay thế  B. ONeill
Bởi  J. Kaewprom
46"
thay thế  T. Asurin
Bởi  P. Phanichakul
46"
Maicon
49"
W. Imura
60"
thay thế  W. Imura
Bởi  T. Limwanasthian
66"
thay thế  S. Chaided
Bởi  K. Ingreso
70"
thay thế  S. Sarachat
Bởi  S. Mueanta
74"
thay thế  N. Suksm
Bởi  C. Pombuppha
75"
thay thế  T. Do
Bởi  R. Poomchantuek
75"
thay thế  Maicon
Bởi  Samuel
84"
Mục tiêu của  J. Kaewprom
hỗ trợ 
90"