1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit

Nakhonratchasima FC vs Bangkok United FC

Thai League 1 2020

Tình trạng khớp — Trận đấu đã kết thúc

Saturday 24 October 2020 — 10h45

Thông tin bổ sung liên quan đến các trận đấu trực tiếp (phát trực tuyến)

Huấn luyện viên

T. Po-On

Xếp hàng

5
A. Kongket
81
A. Ouattara
4
C. Kerdkaew
23
Dennis Murillo
7
Leandro Assumpção
8
M. Taweekulkarn
17
N. Ar-Romsawa
37
N. Sayriya
32
P. Sawandee
9
T. Nakarawong
36
T. Noorach

ản phẩm thay thế

15
A. Bueraheng
6
A. Harntes
99
A. Samakorn
22
C. Sikkamonthol
25
D. Srangdee
19
K. Wongma
2
N. Kerdkaew
88
S. Cunningham
3
W. Uun-art

Huấn luyện viên

D. Invincibile

Xếp hàng

11
A. Amornlertsak
3
Everton
7
H. Hosogai
4
M. Bihr
16
M. Chunuonsee
1
M. Falkesgaard
14
N. Suksm
39
P. Anan
5
P. Wannasri
29
S. Dechmitr
19
T. Do

ản phẩm thay thế

6
A. Ampaipitakwong
38
Brenner
20
C. Pombuppha
33
J. Niamthaisong
26
P. Notchaiya
17
R. Poomchantuek
28
T. Limwanasthian
8
W. Imura
34
W. Mekmusik

Hành động

Nakhonratchasima FC
Bangkok United FC
D. Murillo
18"
Mục tiêu của  M. Bihr
hỗ trợ  Everton
19"
S. Dechmitr
29"
N. Sayriya
30"
M. Bihr
40"
E. Kongket
45"
thay thế  M. Taweekulkarn
Bởi  A. Samakorn
46"
thay thế  N. Ar-Romsawa
Bởi  A. Bueraheng
64"
Mục tiêu của  Dennis Murillo
hỗ trợ 
70"
thay thế  A. Amornlertsak
Bởi  J. Niamthaisong
77"
thay thế  N. Suksm
Bởi  C. Pombuppha
78"
thay thế  T. Nakarawong
Bởi  C. Sikkamonthol
90"