1xbet cambodia 2021 welcome bonus 100 usd on first deposit
FIFA World Cup

FIFA World Cup

FIFA World Cup 2022: Ngày, lịch thi đấu, thời gian khởi tranh, kết quả trực tiếp

Group A

# 1 Điểm
Netherlands Netherlands
# 2 Điểm
Ecuador Ecuador
# 3 Điểm
Senegal Senegal
# 4 Điểm
Qatar Qatar

Group B

# 1 Điểm
England England
# 2 Điểm
Iran Iran
# 3 Điểm
USA USA
# 4 Điểm
Wales Wales

Group C

# 1 Điểm
Poland Poland
# 2 Điểm
Argentina Argentina
# 3 Điểm
Saudi Arabia Saudi Arabia
# 4 Điểm
Mexico Mexico

Group D

# 1 Điểm
France France
# 2 Điểm
Australia Australia
# 3 Điểm
Denmark Denmark
# 4 Điểm
Tunisia Tunisia

Group E

# 1 Điểm
Spain Spain
# 2 Điểm
Japan Japan
# 3 Điểm
Costa Rica Costa Rica
# 4 Điểm
Germany Germany

Group F

# 1 Điểm
Croatia Croatia
# 2 Điểm
Morocco Morocco
# 3 Điểm
Belgium Belgium
# 4 Điểm
Canada Canada

Group G

# 1 Điểm
Brazil Brazil
# 2 Điểm
Switzerland Switzerland
# 3 Điểm
Cameroon Cameroon
# 4 Điểm
Serbia Serbia

Group H

# 1 Điểm
Portugal Portugal
# 2 Điểm
Ghana Ghana
# 3 Điểm
Uruguay Uruguay
# 4 Điểm
South Korea South Korea