កម្មវិធីភ្នាល់កំពូល 2024

ការប្រកួតបាល់ទាត់កម្ពុជា ២០២០ ត្រូវបានបើកឱ្យចុះឈ្មោះ

ព័ត៌មាននេះត្រូវបាននាំយកមកជូនអ្នកដោយ ballkhmer.com
ការប្រកួតបាល់ទាត់កម្ពុជា ២០២០ ត្រូវបានបើកឱ្យចុះឈ្មោះ
ការប្រកួតបាល់ទាត់កម្ពុជា ២០២០ ត្រូវបានបើកឱ្យចុះឈ្មោះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់កម្ពុជា ២០២០ ត្រូវបានបើកឱ្យចុះឈ្មោះ

ការប្រកួតបាល់ទាត់កម្ពុជា

សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា បានប្រកាសនៅក្នុង ពាក់កណ្តាលខែកក្កដាឆ្នាំ ២០២០ បានអំពាវនាវឱ្យក្លិបនិងសមាគមចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងៗគ្នា។
កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះនិងការប្រកួតប្រជែង
១ ។ លីគខេមបូឌា ២ ផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ។ លីកទី ២ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលាដល់ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០។
២ ។ ការចុះឈ្មោះផុតកំណត់ហ្វុតសាលនៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០។ ការប្រកួតចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ០៣ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ ។

៣ ។ កាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់សម្ព័ន្ធនារីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ ។ សម្ព័ន្ធនារីចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០៦ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ២៤ ខែមករាឆ្នាំ ២០២១ ។

៤ ។ កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រកួតដណ្តើមពានរង្វាន់នារីនារីកម្ពុជាអាយុក្រោម ១៥ ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី ០២ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ។ ព្រឹត្តិការណ៍ U15 ជើងឯកចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី ០១ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០។

៥ ។ ជើងឯក U18 កម្ពុជានិង U15 ចុះឈ្មោះរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ។ ក្រុមជើងឯកយុវជនចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ០៨ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០ ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។

តើត្រូវចុះឈ្មោះយ៉ាងដូចម្តេច?

ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់ក្លឹបនិងសមាគម
ក្លិបនិងសមាគមទាំងអស់ដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការប្រកួតខាងលើត្រូវបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះ។ ក្លឹបនិងសមាគមក៏ត្រូវនាំយកផងដែរ៖ រាយឈ្មោះកីឡាករបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីនិងគ្រូបង្វឹកដែលមានរូបភាព។
តើយើងអាចចុះឈ្មោះបានយ៉ាងដូចម្តេច? ទាក់ទងមន្រ្តីអេហ្វអេហ្វអេហ្វតាមរយៈទំព័រផ្លូវការឬតាមលេខទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលតាមសេចក្តីជូនដំណឹង។